Răul ton tj pierde greutatea

In tine träiesc rimele unei lubiri inca nerostite i spiralele glicinelor îi gituie imaginar pulpele o särbatoare panda Cuvintul moare in privire i umbra lui terge cuvintul aur pentruci tacerea e de lubire.

Undeva, dincolo de lampa necunoscutului räsunau pocnete surde, cararea rav4itä printre mu i. Un scafandru coboara in inima, o melancolie adoarme in urma fiecarbi pass; o muzica Iranspárenta se rostogo1e0e peste prund4u1 din vale unde apa te duce te duce cu dinsa un evantaf, de gene a0eapta sfirutul. Priveste aceasta gingante pierdere în greutate și gută 'mica' cleat zimbetul tau cum traiqte cum moare.

Prive0e ziva acear sta subtiata pina la frunza de papirus a sufletului. Privqte o fiola de eter cum se evapora. Prive0e fotografiile copilariei adunate in albumul familiei i vezi cum in jurul tau virsta s'a prins ca un ghem de zapada. Privete aceasta dimineata decolteu al zilei. Narcoza unui deprt verde necunoscut. Frunzele roqii ale copacului hranit cu singe. Drumul se metamorfozeaza in spirale de räcoare qi lacrimile maresc prin lentile o tipografie de senzatii nemärturisite.

Cuvinte gituite ispita gesturilor o durere la deoeptarea din tunelul imbrat4árilor cu ochii Cu ochii Inchii dacä ne-am intreba unde e tam care duce spre vidul prapastiilor, unde fulgera din vitrina cerului. Din ondularea fiecarei HMI inchipuite intre stele s'a nascut esenta trupului tau, Angela.

răul ton tj pierde greutatea modalități de anorexie de a pierde în greutate rapid

Din freamatul clipelor, vocea ta i din ne1in4tea dorului, sufletul tau de inger. Ramuri brodeaza gherghef ul decorului i pe duffle de muselina debarcä saruturile o funingine de crini" ro0i, voi pierde în greutate doar făcând greutăți rugaciune alba se inchide in liniile din pahnepalme corabii de vislar jucaria umerilor profetizeazä o aleie printre promontorii qi incandescente. Dar drumul se rasuce0e asupra lui insu0 ca un pe, Noaptea rästoarna in iarba o valiza de cernealä, Unde mai a0eapta calimara fárá fund a cirtilor nezamislite?

Fiecare zi îi incearca imbraca un surtuc nou i dintre cutele absurdului vegetal o pasare ranitä zboarä. Buzele te apropie ca un pahar qi miinile mele capata obsesii criminale linga epiderma gherghef de fiori.

abuzul de grasimi animale ghid de pierdere de grăsime pentru bărbați

Iata trupul tau, iata viala ta aplecate pe umärul meu cum bucleazä minutele cum ingenunche orele. Un brat te cuprinde te apropie se contopefte cu mädularele unei geometrii. Pärul tau e o calewa de primäveri blonde, buzele mele le piaptänä.

răul ton tj pierde greutatea le bustier slimming

Intr'un leagan de alunecari, rotunjimi sfioase se strecoara. E un genunchi tävälit răul ton tj pierde greutatea lunä.

Cat se pierde in greutate in urma unei interventii de chirurgie bariatrica/metabolica?

Si margelele spinärii xilofon magic. Fiindca am descoperit o materie vie din aburii mirodeniilor. Un capitol se inchide expira cu o rästurnare ;de aripa i altul Ii urmeazä.

Uncle sint maimutelele verzi ale copiláriei.

In seva spinarii cre0e mäduva 'din tara cenuoe a nesigurantelor clorotice, aluneca prin brate cum sunete surde prin flaute. Si alci nici un cuvint nu vine prin clepsidra penitei. Frazele s'au präbuqit in abisul din spate linga care ai trecut cu ochii Inchisi. Timpul a incremenit in marmorä i oamenii in rädäcini. Nimic nu clinteqte ; numai pleoopele deschid capacele ceasului pentru masuratoarea orizontului. Orizont identificat in potirul qoldurilor tale.

Xs opiniile arzătorului natural de grăsimi

Aceasta minune s'a intimplat in vremile noastre. Intinzi de'getele in jurul tau ca pe n4te antdne, le stringi in pumni dar lumea unde e? Acelea miini, mute searä, orb e0e vor descoperi culoarea cukarelor de chilimbar fluid din moneta autenticä a pielii tale. Trec legatarii bucuriilor nepermise invesmintati in frunze de palmier, invie luminile nedesluqite decit initiatilor.

Se vor inunda marile de ivoriu acolo unde carnea e mai calda. In orice pagina, In orice sues aceiasi inversunare rnuscind zabala spiritului.

Despre cine asi mai putea reinsemna cu aceiasi pasiurie i justitie aceste rinduri scrise In. Neinduplecarea temperamentald a lui Georges Ribemont-Dessaignes, nebunia unui ritm sufletesc, dusà pina in sirma ghimpatd a solitudinii prezint a. Prin ce curioasd injectie in coaja unei sensibilitati dure totusi, Georges R -Dessaignes fie pastra sprinteneala adolescentei fara posibilitate de cornpromis?

Nici un reumatism nu i-a atins incheieturile. Georges Ribemont-Dessaignes poartä intre degete miraculoasa iarba fiarelor aprinzind o electricitate fard Intoarcere de buton, pornind un film incoerent i straniu far a Stringere de inanivela.

El iubeste cu o pasiune nedisimulata. Trenurile vin i pleaca In cuvintele lui fdra un Birou al Miscdrii reglernentind moral si cu mdsurä circulatia, vagoane, imaginile se incaleca, personagiile isi schimbd intre ele numele identitatile ca niste timbre postale, un neprevazut confirm inverseazd evenirnentele, sentimentele. Dar Georges Ribemont-Dessaignes este autorul celei mai bune drame moderne L 'empereur de Chine" si a scris vreo sases extraordinare romane care vor constitui pentru viitor cele mai autentice radiografii ale orei i tu!

Si nu vor trebui nesocotite nici acele poeme Georges Ribemont-Dessaignes mai e si un mare poet si nici acele esseuri adevarate procese-verbale ale tuturor aspectelor spiritului. Fara concesiuni, Met abilitati, mergind cu un ochi ager ping la solara consemnare a vederii, netemator de mugetul cataclismulut care va rupi auzul ca pe-o Hoare inutild la butoniera, Georges Ribemont Dessaignes sfirtica In mfini intestinele micilor noastre socoteli, smulge parele tuturor fotolfilor-noastre de satisfacete sau de izbindä.

Ne-am regäsit dupd doi ani In Café des deux Magots" uncle punctual si corect pierderea în greutate cu wii spune: cd revolutionarul in arta trebuie sa spargd forma vietii sale de toate zilele si sd vie răul ton tj pierde greutatea intirziere la birou? Georges Ribemont-Dessaignes care mai e in acelas timp cel mai modest i mai binevoitor dintre scriitorii Europei, a venit la Intilnirea convenita.

Toatd activitatea lui Georges Ribemont-Dessaignes putea fi un raspuns la intrebdrile pe eari av-eam sà i le pun. Voiarn sd-1 aud vorbindu-mi totusi despre nelinistea si criza tot atit spirituald cit si economico-sociald a Europei. De unde toate aceste? Cred, imi spune Georges Ribemont-Dessaignes, c0 actuala criza a spiritului este In legatura cu ritmul miscarii sociale. Nu insd in intregime. Marxistii lasd de o parte problema spiritului. Pentru ei nu exista decit o cauzà sociala aceasta solutionatd inteun fel sau intealtul, s'ar rezolva In acela timp cauza spiritului.

Socotesc necesard o distinctie : sint persoane in care tendinta colectiva e mai puternica decit tendinta individualistä sau vice versa.

Cind colectionismul e mai puternic, consecinta este o constrin7 gere sociald. Comunismul e bine inteles o constringere a colectivitatii, pe clnd democratia constituie din potrivd o destindere, o marire a libertatii.

In ce priveste surrealismul, ceace ma face sa nu-1 cred viabil e faptul ca iceastd miscare poeticd vrea sa cuprincld o antinomie doud elemente contrarii spiritul-individ si colectivitatea. Socotesc cd poezia va fi intotdeauna revo:ta individului impotriva lumii exterioare. Vittorul ei este asa dar legat de mai marea sau mai mica ei inversunare dinaintea oprimarii.

răul ton tj pierde greutatea gadget uri de slăbire

Cit priveste pe poet in sine nu mi se pare neaparat util sa aibd o viatd In afard de comun. Poti avea o viata foarte normald i sa ramii poet revoluttonar. Dar cine ar putea spune care va fi viitorui poeziei? Poate intr'un secol apropiat nu se va mai scrie poezie. E de bund seamá indeletnicire fara viitor. Dadaismul precum si incercarile ulterioare au dat la iveald toatà partea slabd de joc inofesiv de.

Dar ce va mai urma? Am terminat i va apdrea la Kra, Istoria Dadaismului i Surrealismul". Inteadevdr, md asigurd Georges Ribemont-Dessaignes, ferma mai exista. Si iatd cum acest mare poet e nevoit, steaua polard a poeziei necoriducind decit In fiordurile solitudinii, sa vindd pentru digestia contimporanilor sunci de porc, romanele si poemele sale raminind doar faruri de reintilnire a citorva numai planetari naufragiati.

In urmi, ar fi rämas, poate, o lacrimi stravezie attrnind de jghiabul unei frunze, nehotdrit, spre neant Te intrebi dacd m privesc din cind in cind in oglinda mea Vezi, ovaiala aceasta de amurg e destul de supàrkoare dou pisagii, chiar coatopite, r5min stràine unul altuia. E oare mina mea cautindu-m5 sau expirarea aierului palid in rozele dimineçii?

Papt cert, simt cä am capatat acum propriet5tde unui ceasornic, dar fárà" sa pot determiaa exact cind lupii suri vo da tircoale cornului lunar. Credeornd, existá un timp greu de ani, rà"sunätor de lumin5, cu brazi Intregi rasturnati fa cascade, cu semne, cu azur.

Dincoace minutele descresc matematic, färä pasibilitate de conturare.

Nu, nu voi putea evada din aceastà temnitä clew in momentul oind apa va ka din taxi forma vasului. PinA atunci voi fi mort, mort de mult, brà gind.

Si totusi un trecut. Ti-1 amintesti Edy cu plimbärile lui stelare pe chei in cartierul tribunalului, cu Victor si Nesty, cu odalle lui Poldy care mai e si azi acelas prieten delicios, acelas cald entuziast cu surisul lui luminindu-1 ca un lampion?

Dar mai sti semnalul fluierat cutremurind ca pc o perdea constelatiile? Izbucnea in noi ca dinteo stinca de argint cu glas sonor si incileca pietrele albe ale destinului. In miini tineam vijelia ca un bici si planeta era si fesa si herghelie. Din luni mai ramasese peste un maidan de ape un os de mamut hilar, un ochiu orb ca un gong.

Si apele fugeau, gfirlele cu pietre in gura, pomi aplecati pe o frunte aieriana meditau.

Intestinele erau o claviatura de singe, umarul un bot răul ton tj pierde greutatea in fildes i pasul o prastie pe un drum linut in palmä. Si ai scris Ulise, poemul in care bratele se desfac in arcada si fruntea se izbeste de veac ca de un prag. Din b3bul de mei al universului un miner a ramas in inima dur, un miner pe care s'au gravat poemele din cartea ta miniaturiala de azi, anii de atunci. Pumnui era o granata azvirlind o alta.

Ce înseamnă ”grăsimile trans” și cum ne pot îmbolnăvi fă-ți propriul arzător de grăsimi acasă

Explozia se facea din ele doua ca un aplauz ; si noptile ca lebezi selenare, si viata ca lama taind in sare un fagure, si valurile impingeau un camion al vintului pe ape si poemele tale din Invitatie la Bal" aseaza ca'nteun ierbar de acizi tari peisajul de atunci. Intorci capul si toate lampile slat capete de femei aduse pe o tava a unui destin consumat ca un jet. Poate multe din ele smnt glas bengal, strigat desmortind pecinginea. Muschii răul ton tj pierde greutatea ca furculite la prinz, din farfuril aburii se ridicau in dansatoare fantastice si sufrageria era o locomotivá.

Acest trandafir e un sarut coagulat al verii, am scris unei dudul plictisite si mici, ce ar putea locui inteun satut.

  • Poate o tumoare pituitară provoacă pierderea în greutate
  • Xs opiniile arzătorului natural de grăsimi - rentacarwithdriver.ro
  • Pierde ultimul pic de grăsime
  • Charlotte crosby pierdere în greutate dvd

Viata e citeodata o pastila amarä care face bine. I-am citit poemele tale din carticica ta, si un deget s'a pus pe toate fiintele, pe toate elementele.

răul ton tj pierde greutatea 52 de ani bătrânul pierde în greutate

Buzele s'au strins si tot universul a ramas intre ele ca o petalä. Taceti oameni, Tacerea e rosie ca ouäle de furnici". Un cap s'a incendiat ca 'an steag si s'a rásfoit in vint. Dar pasul e aici strimtorat in coturnul prea ingust, aici se labärteaza joacä in bocancul sträveziu al altora. Poetul se precipitä, inchide ochii si. Vor trebui poate răul ton tj pierde greutatea poetii sa adopte un sistem dur dar practic, care pina acum apartine proprietarilor de localuri publice : sasi graveze pe versuri ca pe vesela, i pe becuri furat de la.

Asevedeași